Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Βοήθεια προς τη μελισσοκομία κατά την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Ο πληθυσμός των μελισσών μειώνεται διαρκώς, όπως και ο αριθμός των μελισσοκόμων στην Ευρώπη, γεγονότα που μπορούν να έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις, καθώς το 76% της παραγωγής τροφίμων και το 84% των ειδών της χλωρίδας είναι άμεσα εξαρτώμενα από την επικονίαση των μελισσών. Το ΕΚ θα ζητήσει από την Επιτροπή να ενισχύσει τη βοήθεια της προς τον μελισσοκομικό κλάδο κατά την επόμενη Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013.
Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν επίσης το ερώτημα προς την Επιτροπή για το ποια μέτρα έχουν ληφθεί έως σήμερα για να απλουστευθεί το γραφειοκρατικό άχθος που επιβαρύνει τους αγρότες ανά την Ευρώπη.
Διαδικασία: Προφορικές ερωτήσεις και πρόταση ψηφίσματος για την μελισσοκομία
Συζήτηση: Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010
Ψηφοφορία: Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010
ΠΗΓΗ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  18-11-10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου